Neidan - Neidan

Altta ölümsüz embriyonun gelişimi dantian Taoist uygulayıcısının.

Neidanveya iç simya (basitleştirilmiş Çince : 內丹 术; Geleneksel çince : 內丹 術; pinyin : nèidān shù), ezoterik doktrinler ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulamalar dizisidir. Taocu inisiyeler, hayatı uzatmak ve ölümden sonra hayatta kalacak ölümsüz bir ruhsal beden yaratmak için kullanırlar (Skar ve Pregadio 2000, 464). Ayrıca şöyle bilinir Jindan (金丹 "altın iksir"), içsel simya, aşağıdakilerden türetilen teorileri birleştirir dış simya (Waidan 外 丹), ilişkili kozmoloji (dahil Beş Aşama ), amblemler of Yijing, ve tıbbi teori teknikleriyle Taoist meditasyonu, Daoyin jimnastik ve cinsel hijyen (Baldrian-Hussein 2008, 762).

Neidan'da insan vücudu bir kazan (veya "ding" ) içinde Üç Hazine nın-nin Jing ("Öz"), Qi ("Nefes") ve Shen ("Ruh"), fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığı iyileştirmek ve nihayetinde ilkel birliğine geri dönmek amacıyla yetiştirilir. Tao yani, bir Ölümsüz. İnanılıyor Xiuzhen Tu böyle bir yetiştirme haritasıdır. Çin'de, çoğu okul için önemli bir uygulama şeklidir. taoculuk.

Terminoloji

Çinliler bileşik nèidān ortak kelimeyi birleştirir nèi anlamı "iç; iç; iç" ile dan "cinnabar; vermillion; iksir; simya". zıt nın-nin nèi dır-dir wài "dış; dış; dış" ve nèidān "iç iksir / simya" önceki tamamlayıcı terimden türetilmişti wàidān 外 丹 "harici iksir / simya".

Çin simya metinleri ve kaynakları genellikle Neidan jīndān dào 金丹 道 ya da Altın İksir Yolu. İçinde Modern Standart Çince kullanım, terim nèidān shù 內丹 術 (ile "sanat; beceri; teknik; yöntem") genel olarak iç simya uygulamalarına atıfta bulunur.

Terimin en erken kullanıldığı tarih Neidan belirsizdir. Arthur Waley ilk olarak 559 yemininde kaydedildiğini öne sürdü. Tiantai Budist patriği Nanyue Huisi Gelene kadar onu hayatta tutacak bir iksiri başarıyla yapmak için dua etmek Maitreya (1930: 14). Aşağıdakiler dahil birçok akademisyen kabul etti: Joseph Needham ve Lu Gwei-djen Huisi'nin dağlarda bir münzevi olarak yaşama yeminini çeviren:

Dünyevi mutluluğun tadını çıkarmak için değil, Emri savunmak için uzun ömürlülüğü arıyorum. Tüm azizlerin ve bilgelerin yardımıma gelmeleri için dua ediyorum, böylece biraz iyi sihirli mantarlar alabilirim [zhi ] ve nümerik iksirler [Shendan 神丹], tüm hastalıkları iyileştirmeme ve hem açlığı hem de susuzluğu durdurmamı sağlıyor. Bu yolla, Sutraların yolunu sürekli olarak uygulayabileceğim ve çeşitli meditasyon biçimlerine katılabileceğim. Planlarımı gerçekleştirmek için yeterli miktarda iksir ve ilaçla dağların derinliklerinde huzurlu bir yerleşim yeri bulmayı umuyorum. Böylece harici iksirlerin yardımıyla [Waidan] İçinde iksiri geliştirebileceğim [Neidan]. (1983: 140)

Diğerleri buna inanıyordu Neidan ilk olarak Deng Yuzhi'nin biyografilerinde ortaya çıktı 鄧 郁 之 (fl. 483–493) ve Su Yuanming 蘇元明 (fl. c. 600). Bununla birlikte, bu "sözde-tarihsel kaynaklardaki" ilgili pasajların gerçekliği şüphelidir (Baldrian-Hussein 1989: 164-171).

Dönem Neidan son zamanlarda nadiren kullanıldı Tang hanedanı (618–907) ve Beş hanedan (907–960) dönemine girdi ve yalnızca Song hanedanı (960–1279) dönem, ne zaman Neidan hem teorik hem de pratik yönleriyle oldukça karmaşık bir sisteme dönüşmüştür (Baldrian-Hussein 2008: 763). Tang metinler iç simya uygulamalarını kelimelerle anlattı fúyào 服藥 "ilaç / ilaç al" ve chángshēng 長生 "uzun ömür, uzun ömür; (Taoizm) sonsuz yaşam" (Baldrian-Hussein 1989: 170). Liu Xiyue's 劉希岳 988 Taixuan langranzi jindao shi 太玄朗然子進道 詩 (Usta Taixuan Langran'ın Dao'da İlerleme Üzerine Şiirleri) terimlerin en eski tarihlenebilir sözüne sahiptir. Neidan ve Waidan (Baldrian-Hussein 1989: 174, 178, 180). C. 1019 Yunji Qiqian Taoist antolojisi terimden bahseder Neidan (Baldrian-Hussein 1989: 178).

Bahsedilen erken metinler Neidan eşanlamlı veya bazılarıyla benzer olarak tanımlayın qi dolaşım teknikleri: Yetiştirme ve Dönüşüm (Xiulian 修煉), Embriyonik Solunum (Taixi 胎息), Döngüsel İksir (Huandan 還 丹), Altın İksir (Jindan 金丹), Büyük İksir (dadan 大 丹), İç ve Dış İlaçlar (nei / waiyao 内外 藥), İç ve Dış Emsaller (nei / waixiang 内外 象) ve Yin İksiri ve Yang İksiri (yindan 陰 丹 ve Yangdan 陽丹) (Baldrian-Hussein 1989: 179–186).

Metinsel kanıtlara dayanarak Farzeen Baldrian-Hussein, ilk metinlerde şu sonuca varır: Neidan belirli bir tekniği ifade eder ve Song'a göre İmparator Zhenzong saltanatı (997-1022), belirli simya dilinde ifade edilen bir teknikler grubunu belirtir (1989: 187).

Bazen yanlış denir Neitan Batı Simyası üzerine literatürde.[1]

Tarih ve gelişme

Çin tahta oymabaskı çizimi Neidan "Mucizevi iksiri ding tripod ", 1615 Xingming guizhi 性命圭 旨 (Manevi Doğa ve Bedensel Yaşam Üzerine İşaretler)
Çin tahta oymabaskı çizimi Neidan "Kalp-zihni temizlemek ve gizliliğe çekilmek", 1615 Xingming guizhi 性命圭 旨 (Manevi Doğa ve Bedensel Yaşam Üzerine İşaretler)

Neidan, içsel ve dışsal olarak ayrıldığı söylenen Çin simya meditatif geleneğinin bir parçasıdır (Waidan ) sırasında bir noktada Tang hanedanı. Cantong qi (Üçlü Akrabalık ) Çin'de teorik simya üzerine bilinen en eski kitap; simyacı tarafından yazılmıştır Wei Boyang 142 AD. Bu metin, mevcut en eski metinleri 8. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Neidan'ın oluşumunu etkiledi. Birkaç Neidan makalesinin yazarları, öğretilerinden Altın İksirin Yolu (jindan zhi dao). Çin simya kaynaklarının çoğu, Daozang (Taocu Canon ), Taocu metinlerin en büyük koleksiyonu.[2]

Neidan, fikir ve yöntemlerinin önemli bir bölümünü klasik Çin tıbbı ile paylaşmaktadır. Fangshi ve diğer uygulama organlarıyla, örneğin meditasyon ve "yaşamı beslemek" için yöntemler (Yangsheng). Simyayı bu ilgili geleneklerden ayıran şey, iksire, orijinal varoluş durumunu ve bu duruma ulaşmayı temsil eden maddi veya manevi bir varlık olarak benzersiz görüşüdür. Neidan iç geleneği simya vücudun dışından doğal maddeler, ilaçlar veya iksirler kullanmak yerine insan vücudunda zaten mevcut olan enerjilerle çalışılarak uygulanır. Shangqing Okulu Taoizm, Waidan'ı esas olarak meditasyon pratiği olarak kullandıktan ve dolayısıyla onu dıştan iç sanata dönüştürdükten sonra Neidan simyasının ortaya çıkışında önemli bir rol oynadı.

Üç Hazine

İçsel simya bedeni dönüştürmeye odaklanır Sanbao İnsan yaşamını sürdüren temel enerjiler olan "üç hazine":

 • Jing "besleyici öz, öz; rafine, mükemmelleştirilmiş; özüt; ruh, iblis; sperm, tohum"
 • Qi "canlılık, enerji, kuvvet; hava, buhar; nefes; ruh, canlılık; tutum"
 • Shen "ruh; ruh, akıl; tanrı, tanrı; doğaüstü varlık"

13. yüzyıla göre Denge ve Uyum Kitabı:

Kişinin özünü tamamlayarak bedeni koruyabilir. Bunu yapmak için önce bedeni rahat ettirin ve arzuların olmadığından emin olun. Böylelikle enerji tamamlanabilir.
Kişinin enerjisini tamamlayarak zihni besleyebilir. Bunu yapmak için önce zihni saf tutun ve hiçbir düşüncenin olmadığından emin olun. Böylelikle ruh tamamlanabilir.
Kişi ruhunu tamamlayarak boşluğu kurtarabilir. Bunu yapmak için önce iradeyi samimi tutun ve beden ile zihnin birleştiğinden emin olun. Böylece ruh, boşluğa geri döndürülebilir. ... Ölümsüzlüğe ulaşmak için, bu üç hazinenin inceltilmesinden başka bir şey yoktur: öz, enerji, ruh. "(Tr. Kohn 1956, 146).

Yin ve yang dengesi ile birlikte "üç hazine" dahili olarak muhafaza edildiğinde, sağlıklı bir vücuda ulaşmak ve uzun ömür iç simyanın ana hedefleri olan (Ching 1996, 395).

Jing

 

 

 

 

 

Neidan uygulaması(鄧豐洲內丹術打坐)

Jing fiziksel bedenin enerjilerine atıfta bulunan "öz". Ölümün kişinin vücudunu tüketmesinden kaynaklandığı fikrine dayanarak jingTaoist iç simyası, korumanın jing eğer değilse uzun ömür elde etmesine izin verdi ölümsüzlük. (Schipper 1993, 154).

Qi

Qi veya ch'i "evrenin doğal enerjisi" olarak tanımlanır ve herkeste ve her şeyde tezahür eder (Carroll 2008). Taoistler, içsel simya aracılığıyla pozitif bir akış elde etmeye çalışırlar. qi vücut boyunca her bir organa giden yollar (Smith 1986, 201).

Şifa uygulamaları gibi akupunktur, masaj, hacamat ve bitkisel ilaçlar açtığına inanılıyor qi meridyenler vücut boyunca qi serbestçe akabilir. Tutmak qi vücutta dengeli ve akıcı olması sağlığı destekler; dengesizlik hastalığa neden olabilir.

Shen

Shen bedenin orijinal ruhudur. Taocular, shen meditasyon yoluyla (Smith 1986, 202).

Ayrıca bakınız

Çalışmalar alıntı

 • Baldrian-Hussein, Farzeen (1989). "İç Simya: Terimin Kökeni ve Kullanımı Üzerine Notlar Neidan"". Cahiers d'Extrême-Asie. 5: 163–190. doi:10.3406 / asie.1989.947.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Baldrian-Hüseyin, Farzeen (2008). "Neidan" 內丹. Pregadio'da, Fabrizio (ed.). Taoizm Ansiklopedisi. Londra ve New York: Routledge. pp.762 –66. ISBN  978-0-7007-1200-7.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı).
 • Carroll, Robert Todd (2008). "Chi (Ch'i veya qi)" Chi. " Şüphecinin Sözlüğü.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Ching Julia (1996). "Doğu Asya Dinleri". Oxtoby'de, Willard G. (ed.). Dünya Dinleri, Doğu Gelenekleri. Oxford University Press. sayfa 346–467.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Kohn, Livia (1956). Taoizm ve Çin Kültürü. Cambridge, Mass .: Three Pines Press. s. 145–149.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Littleton, Scott C. (1999). Kutsal Doğu. Duncan Baird Yayıncılar.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Needham, Joseph ve Lu Gwei-djen (1983). "Spagirik Keşif ve Buluş: Fizyolojik Simya". Çin'de Bilim ve Medeniyet. Kimya ve Kimyasal Teknoloji. Cambridge University Press.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Schipper, Kristofer (1993). Taocu Vücut. Çeviren: Duval, Karen C. Berkeley, CA: University of California Press.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Skar, Lowell; Pregadio, Fabrizio (2000). "İç Simya (Neidan) ". Kohn, Livia'da (ed.). Taoizm El Kitabı. Leiden ve Boston: Brill. sayfa 464–97. ISBN  9004112081.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Smith, Huston (1986). Dünya Dinleri. New York: HarperCollins Yayıncıları.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Thompson, Laurence (1989). Çin Dini: Giriş. Belmont, CA: Wadsworth.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)
 • Waley, Arthur (1930). "Çin Simyası Üzerine Notlar (Johnson's Çin Simyası Üzerine Bir Çalışma)". Doğu Araştırmaları Okulu Bülteni. 6 (1): 1–24. doi:10.1017 / S0041977X00090911.CS1 bakimi: ref = harv (bağlantı)

Dış bağlantılar

 1. ^ Nozedar, Adele. (2010). Resimli işaretler ve semboller kaynak kitabı: 1000'den fazla tasarımdan oluşan A'dan Z'ye bir özet. ISBN  978-1-4351-6181-8. OCLC  960951107.
 2. ^ "Simya Klasikleri IV: Büyük Başarıya Giden Kısayolun Temelleri, Liu Hua Yang". Mor Bulut. 2020-08-25. Alındı 2020-11-26.

Source: https://tr.wikicsu.ru/wiki/Neidan

Free Web Hosting