Neidan - Neidan

Ontwikkeling van het onsterfelijke embryo in het lagere dantian van de Taoïstische cultivatiebeoefenaar.

Neidan, of interne alchemie (vereenvoudigd Chinees : 內丹 术; traditioneel Chinees : 內丹 術; pinyin : nèidān shù), is een reeks esoterische doctrines en fysieke, mentale en spirituele praktijken die Taoïstisch ingewijden gebruiken om het leven te verlengen en een onsterfelijk spiritueel lichaam te creëren dat na de dood zou overleven (Skar en Pregadio 2000, 464). Ook gekend als Jindan (金丹 "gouden elixer"), combineert innerlijke alchemie theorieën die zijn afgeleid van externe alchemie (Waidan 外 丹), correlatieve kosmologie (inclusief de Vijf fasen ), de emblemen van de Yijing, en medische theorie, met technieken van Taoïstische meditatie, daoyin gymnastiek, en seksuele hygiëne (Baldrian-Hussein 2008, 762).

In Neidan wordt het menselijk lichaam een ​​ketel (of "ding" ) waarin de Drie schatten van Jing ("Essence"), Qi ("Adem") en Shen ('Geest') worden gecultiveerd met het doel de fysieke, emotionele en mentale gezondheid te verbeteren en uiteindelijk terug te keren naar de oorspronkelijke eenheid van de Tao, d.w.z. een Onsterfelijk ​Aangenomen wordt dat de Xiuzhen Tu is zo'n teeltkaart. In China is het voor de meeste scholen een belangrijke oefenvorm Taoïsme.

Terminologie

De Chinezen verbinding nèidān combineert het gewone woord nèi betekenis "binnenkant; innerlijke; interne" met Dan "cinnaber; vermiljoen; elixer; alchemie". De antoniem van nèi is wài "buiten; buitenkant; extern", en nèidān "interne elixer / alchemie" werd bedacht uit de eerdere complementaire term wàidān 外 丹 "extern elixer / alchemie".

Chinese alchemistische teksten en bronnen noemen gewoonlijk neidan de jīndān dào 金丹 道 of Way of the Golden Elixir. In Modern Standaard Chinees gebruik, de term nèidān shù 內丹 術 (met "kunst; vaardigheid; techniek; methode") verwijst in het algemeen naar interne alchemistische praktijken.

De datum waarop de term voor het eerst wordt gebruikt neidan is onzeker. Arthur Waley stelde voor dat het voor het eerst werd opgenomen in de 559-gelofte van Tiantai Boeddhistische patriarch Nanyue Huisi biddend om met succes een elixer te maken dat hem in leven zou houden tot de komst van Maitreya (1930: 14). Veel geleerden waren het daarmee eens, waaronder Joseph Needham en Lu Gwei-djen die Huisi's gelofte vertaalde om als asceet in de bergen te leven:

Ik zoek een lang leven om het Geloof te verdedigen, niet om werelds geluk te genieten. Ik bid dat alle heiligen en wijzen mij te hulp zullen komen, zodat ik goede magische paddenstoelen kan krijgen [zhi ], en numineuze elixers [Shendan 神丹], waardoor ik alle ziekten kan genezen en zowel honger als dorst kan stoppen. Op deze manier zal ik in staat zijn om voortdurend de weg van de Sutra's te beoefenen en me bezig te houden met de verschillende vormen van meditaties. Ik zal hopen een vredige woning te vinden in de diepten van de bergen, met genoeg numineuze elixers en medicijnen om mijn plannen uit te voeren. Dus met behulp van externe elixers [Waidan] Ik zal in staat zijn om het elixer binnen [neidan]. (1983: 140)

Anderen geloofden dat neidan kwam voor het eerst voor in de biografieën van Deng Yuzhi 鄧郁之 (fl. 483-493) en Su Yuanming 蘇元明 (fl. c. 600). De authenticiteit van de relevante passages in deze "pseudo-historische bronnen" is echter twijfelachtig (Baldrian-Hussein 1989: 164–171).

De voorwaarde neidan werd de hele tijd zelden gebruikt Tang-dynastie (618-907) en Vijf dynastieën (907-960) periode, en werd pas wijdverspreid rond het begin van de Song-dynastie (960-1279) periode, wanneer neidan uitgegroeid tot een zeer complex systeem in zowel zijn theoretische als praktische aspecten (Baldrian-Hussein 2008: 763). Tang-teksten beschreven interne alchemistische praktijken met de woorden fúyào 服藥 "neem drugs / medicijnen" en chángshēng 長生 "lang leven, lang leven; (Taoïsme) eeuwig leven" (Baldrian-Hussein 1989: 170). Liu Xiyue's 劉希岳 988 Taixuan langranzi jindao shi 太玄朗然子進道詩 (Meester Taixuan Langran's Poems on Advancing in the Dao) heeft de vroegste dateerbare vermelding van de termen neidan en Waidan (Baldrian-Hussein 1989: 174, 178, 180). De c. 1019 Yunji Qiqian Taoïstische bloemlezing noemt de term neidan (Baldrian-Hussein 1989: 178).

Vroege teksten die vermelden neidan definieer het als synoniem of vergelijkbaar met sommigen qi circulatietechnieken: teelt en transmutatie (xiulian 修煉), Embryonale ademhaling (Taixi 胎息), het cyclische elixer (huandan 還丹), het gouden elixer (jindan 金丹), het grote elixer (Dadan 大 丹), de geneesmiddelen voor binnen en buiten (nei / waiyao 内外藥), de binnenste en buitenste tegenhangers (nei / waixiang 内外象), en het Yin-elixer en het Yang-elixer (Yindan 陰丹 en Yangdan 陽丹) (Baldrian-Hussein 1989: 179-186).

Op basis van het tekstuele bewijs concludeert Farzeen Baldrian-Hussein dat in vroege teksten, neidan verwijst naar een specifieke techniek, en door Song Keizer Zhenzong 's regering (997-1022), duidt de term een ​​groep technieken aan, uitgedrukt in specifieke alchemistische taal (1989: 187).

Het wordt soms ten onrechte genoemd Neitan in literatuur over westerse alchemie.[1]

Geschiedenis en ontwikkeling

Chinese houtsnede illustratie van neidan "Het wonderbaarlijke elixer op de ding statief ", 1615 Xingming guizhi 性命圭旨 (Aanwijzingen over spirituele aard en lichamelijk leven)
Chinese houtsnede illustratie van neidan "Reinigt het hart en trekt zich terug in verborgenheid", 1615 Xingming guizhi 性命圭旨 (Aanwijzingen over spirituele aard en lichamelijk leven)

Neidan maakt deel uit van de Chinese alchemistische meditatieve traditie die zou zijn gescheiden in interne en externe (Waidan ) op een bepaald moment tijdens de Tang-dynastie ​De Cantong qi (De verwantschap van de drie ) is het vroegst bekende boek over theoretische alchemie in China; het is geschreven door de alchemist Wei Boyang in 142 na Christus. Deze tekst beïnvloedde de vorming van Neidan, wiens vroegste bestaande teksten dateren uit de eerste helft van de 8e eeuw. De auteurs van verschillende Neidan-artikelen verwijzen naar hun leringen als de Weg van het Gouden Elixer (jindan zhi dao​De meeste Chinese alchemistische bronnen zijn te vinden in de Daozang (Taoïstische Canon ), de grootste verzameling taoïstische teksten.[2]

Neidan deelt een aanzienlijk deel van zijn opvattingen en methoden met de klassieke Chinese geneeskunde, fangshi en met andere praktijken, zoals meditatie en de methoden voor 'het voeden van het leven' (Yangsheng​Wat de alchemie onderscheidt van deze verwante tradities, is haar unieke kijk op het elixer als een materiële of immateriële entiteit die de oorspronkelijke staat van zijn en het bereiken van die staat vertegenwoordigt. De Neidan-traditie van intern alchimie wordt beoefend door te werken met de energieën die al in het menselijk lichaam aanwezig waren, in tegenstelling tot het gebruik van natuurlijke stoffen, medicijnen of elixers, van buiten het lichaam. De Shangqing School van het taoïsme speelde een belangrijke rol bij het ontstaan ​​van de Neidan-alchemie, nadat Waidan voornamelijk als een meditatieve praktijk was gebruikt en het daarom van een externe naar een interne kunst had veranderd.

De drie schatten

Interne alchemie richt zich op het transformeren van het lichamelijke sanbao "drie schatten", de essentiële energieën die het menselijk leven ondersteunen:

 • Jing "voedingsessentie, essentie; verfijnd, geperfectioneerd; extract; geest, demon; sperma, zaad"
 • Qi "vitaliteit, energie, kracht; lucht, damp; adem; geest, kracht; houding"
 • Shen "geest; ziel, verstand; god, godheid; bovennatuurlijk wezen"

Volgens de 13e eeuw Boek van balans en harmonie:

Door je essentie compleet te maken, kun je het lichaam behouden. Om dit te doen, moet u eerst het lichaam op zijn gemak houden en ervoor zorgen dat er geen verlangens zijn. Daardoor kan energie compleet gemaakt worden.
Door je energie compleet te maken, kun je de geest koesteren. Om dit te doen, moet u eerst de geest zuiver houden en ervoor zorgen dat er geen gedachten zijn. Daardoor kan de geest compleet worden gemaakt.
Als men zijn geest compleet maakt, kan men de leegte herwinnen. Om dit te doen, moet u eerst de wil oprecht houden en ervoor zorgen dat lichaam en geest verenigd zijn. Daardoor kan de geest worden teruggebracht naar de leegte. ... Om onsterfelijkheid te bereiken, is er niets anders dan de verfijning van deze drie schatten: essentie, energie, geest. "(Tr. Kohn 1956, 146).

Wanneer de "drie schatten" intern worden onderhouden, samen met een balans tussen yin en yang, is het mogelijk om een ​​gezond lichaam en levensduur, wat de belangrijkste doelen zijn van interne alchemie (Ching 1996, 395).

Jing

Neidan praktijk

Jing "essentie" verwijst naar de energieën van het fysieke lichaam. Gebaseerd op het idee dat de dood werd veroorzaakt door het uitputten van iemands jingBeweerde de taoïstische interne alchemie dat behoud jing toegestaan ​​om een ​​lang leven te bereiken, zo niet onsterfelijkheid ​(Schipper 1993, 154).

Qi

Qi of ch'i wordt gedefinieerd als de "natuurlijke energie van het universum" en manifesteert zich in alles en iedereen (Carroll 2008). Door middel van interne alchemie streven taoïsten naar een positieve stroom van qi door het lichaam in paden die naar elk afzonderlijk orgaan gaan (Smith 1986, 201).

Genezingspraktijken zoals acupunctuur, massage, cupping en Kruiden medicijnen worden verondersteld om de qi meridianen door het hele lichaam zodat de qi kan vrij stromen. Houden qi in balans en stromend door het lichaam bevordert de gezondheid; onbalans kan tot ziekte leiden.

Shen

Shen is de oorspronkelijke geest van het lichaam. Taoïsten proberen zich hiervan bewust te worden shen door meditatie (Smith 1986, 202).

Zie ook

Geciteerde werken

 • Baldrian-Hussein, Farzeen (1989). "Inner Alchemy: Notes on the Origin and Use of the Term Neidan"". Cahiers d'Extrême-Asie. 5: 163–190. doi:10.3406 / asie.1989.947.
 • Baldrian-Hussein, Farzeen (2008). "Neidan" 內丹​In Pregadio, Fabrizio (red.). De encyclopedie van het taoïsme​Londen en New York: Routledge. pp.762 –66. ISBN  978-0-7007-1200-7..
 • Carroll, Robert Todd (2008). "Chi (Ch'i of qi)" Chi. ". Skeptic's Dictionary.
 • Ching, Julia (1996). "Oost-Aziatische godsdiensten". In Oxtoby, Willard G. (red.). Wereldgodsdiensten, oosterse tradities​Oxford Universiteit krant. pp. 346-467.
 • Kohn, Livia (1956). Taoïsme en Chinese cultuur​Cambridge, Mass.: Three Pines Press. blz. 145-149.
 • Littleton, Scott C. (1999). Het heilige oosten​Duncan Baird Publishers.
 • Needham, Joseph en Lu Gwei-djen (1983). ‘Spagyrische ontdekking en uitvinding: fysiologische alchemie’. Wetenschap en beschaving in China​Chemie en chemische technologie. Cambridge University Press.
 • Schipper, Kristofer (1993). Het taoïstische lichaam​Vertaald door Duval, Karen C. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Skar, Lowell; Pregadio, Fabrizio (2000). "Innerlijke Alchemie (Neidan) ". In Kohn, Livia (red.). Taoïsme Handboek​Leiden en Boston: Brill. blz. 464-97. ISBN  9004112081.
 • Smith, Huston (1986). De religies van de wereld​New York: uitgeverij HarperCollins.
 • Thompson, Laurence (1989). Chinese religie: een inleiding​Belmont, Californië: Wadsworth.
 • Waley, Arthur (1930). "Notes on Chinese Alchemy (aanvullend op Johnson's Een studie van Chinese alchemie)". Bulletin van de School of Oriental Studies. 6 (1): 1–24. doi:10.1017 / S0041977X00090911.

Externe links

 1. ^ Nozedar, Adele. (2010). Het geïllustreerde bronnenboek voor tekens en symbolen: een A tot Z compendium van meer dan 1000 ontwerpen. ISBN  978-1-4351-6181-8. OCLC  960951107.
 2. ^ "Alchemistische klassiekers IV: de essentie van de kortere weg naar de grote prestatie door Liu Hua Yang". Paarse wolk. 2020-08-25​Opgehaald 2020-11-26.

Source: https://wikinl.cfd/wiki/Neidan

 

 

 

Free Web Hosting